សូមតាមដានស្តាប់កម្មវិធីកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ តាមរយៈវិទ្យុ​ : វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏FM106MHzផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:00​ ព្រឹក ,វិទ្យុជាតិ FM96 MHz ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 1:00​​ រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00​ រសៀល ,វិទ្យុបាយ័ន FM95 MHz ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 យប់ ដល់ម៉ោង 8:30 យប់​។

ជីធម្មជាតិជប៉ុន​ ប្រភេទគ្រាប់


ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដីគឺ ជាប្រភេទជីធម្មជាតិដែលផលិតចេញមកពីសារធាតុសរីរាង្គ ដែលមានសមាសធាតុ  ប៉េ (P) និង កា (K) ខ្ពស់​។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀតការប្រើជីធម្មជាតិជប៉ុ អាចជួយកែប្រៃដី ដែលរឹងក្តាំងប្រេះបែកក្រហែងគ្មានជីជាតិដែលគេហៅថាដីងាប់ ឬ​ដីហឹលនឹងប្រែមកជាផុសធូរមានសំណើម និង​មានជីជាតិឡើងវិញឍ ដោយសារនៅក្នុងជីធម្មជាតិជប៉ុនមានសារធាតុសរីរាង្គ ដែលធ្វើឱ្យពួកមីក្រូសរីរាង្គ នៅក្នុងដីមានជីរិត ហើយបានធ្វើចលនាចុះឡើងក្នុងដី និងជួយសំរួលដល់ការបំប្លែងជីនៅក្នុងដី ដែលធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម​ និងជួយឱ្យរុក្ខជាតិមានដើមដងរឹងមាំ មានសុខភាពល្អ អាចរួចផុតពីការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺផ្សេងៗ ។

​​​​​       ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី គឺធ្វើឱ្យយើងទទួលបានតិន្នផលខ្ពស់ ចំនេញនូវពេលវេលា និង​គ្មានជាតិគីមីនៅក្នុងកសិផល ដែលធ្វើឱ្យងាយស្រួលក្នុងការនាំផលិតផលចេញទៅក្រៅប្រទេស និង​ធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាសនៅក្នុងស្រុកមានទំនុកចិត្ត​ ហើយវាជួយរក្សារបាននូវភាពដើមរបស់ពូជ បើពូជសំណាំរបស់យើងក្រអូប ស្រួយ ផែ្អម​ឆ្ងាញ់ គឺវារក្សារនៅដដែល ។

 

១.​ វិធីសាស្រ្ដក្នុងការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី

ដំណាំត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹម ជាចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដើមដងរបស់វាក្នុងការលូតលាស់ ប៉ុន្តែបរិមាណជីដែលវាត្រូវការគឺខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដំណាំ និងការលូត​លា​ស់​​របស់ដំណាំ ។ ដូច្នេះយើងសូមលើកយកពីវីធីសាស្រ្តក្នុងការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដីលើដំណាំមួយចំនួនដូចខាងក្រោយ៖

ដូចជាការប្រើជីទៅលើស្រូវ មានស្រូវស្រាល ស្រូវកណ្ដាល(ពូជក្រអូប) និងស្រូវធ្ងន់...

ក. ការប្រើជីលើស្រូវស្រាល

                                  បាចទ្រាប់បាត

                                  (គ.ក្រ/ហិកតា)

                       បាតបំប៉ន(គ.ក្រ/ហិកតា)

          បាចបំប៉នលើកទី១

         បាចបំប៉នលើកទី២

ស្រូវពង្រោះ

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ)លាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) បាចនៅពេលបញ្ចូលទឹកលើកទី១(ស្រូវអាយុបាន៧ ទៅ ១៤ថ្ងៃ)

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) បាចនៅពេលស្រូវអាយុបាន២០ ទៅ ២៥ថ្ងៃ

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) បាច​​​​នៅពេលស្រូវអាយុបាន៣៥ ទៅ ៤០ថ្ងៃ

ស្រូវសន្ទូង

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ) បាចឲ្យបានមុន១០ថ្ងៃលើស្រែបម្រុងស្ទូង បន្ទាប់មកបាចជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) មុនពេលចាប់ផ្ដើមស្ទូង រឺ អាចបាចជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ)លាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) មុនពេលចាប់ផ្តើមស្ទូង

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) បាចក្រោយស្ទូងបាន១០ថ្ងៃ

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២បាវ(៥០គ.ក្រ) បាចក្រោយស្ទូងបាន២០ថ្ងៃ

 ខ. ការប្រើជីលើស្រូវកណ្ដាល(ពូជក្រអូប)

                            បាចទ្រាប់បាត

                            (គ.ក្រ/ហិកតា)

                     បាតបំប៉ន(គ.ក្រ/ហិកតា)

      បាចបំប៉នលើកទី១

      បាចបំប៉នលើកទី២

ស្រូវពង្រោះ

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ)លាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅពេលស្រូវដុះបាន មួយចំអាម និងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន៤០គ.ក្រ បាចនៅពេល​​​ស្រូវបែកគុម្ព និងពន្លូតដើម

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន៤០គ.ក្រ បាចនៅមុន​ពេល​​​ស្រូវកំណករកួរ ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ

ស្រូវសន្ទូង

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ) លាយជាមួយអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅពេលភ្ជួររាស់មុនស្ទូង

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន៤០គ.ក្រ បាចនៅពេល​​​ស្ទូងហើយបានចំនួន ៣០ថ្ងៃ

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន៤០គ.ក្រ បាចនៅមុន​ពេល​​​ស្រូវកំណករកួរ ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ

គ. ការប្រើជីលើស្រូវធ្ងន់

                        ​      បាចទ្រាប់បាត

                             (គ.ក្រ/ហិកតា)

​​                        បាតបំប៉ន(គ.ក្រ/ហិកតា)

       បាចបំប៉នលើកទី១

         បាចបំប៉នលើកទី២

ស្រូវពង្រោះ

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន២បាវ(១០០គ.ក្រ)លាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន១០គ.ក្រ បាចនៅពេលស្រូវដុះបាន មួយចំអាម និងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅពេល​​​​ស្រូវបែកគុម្ព និងពន្លូត​​​ដើម

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅមុន​ពេល​​​ស្រូវកំណករកួរ ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ

ស្រូវសន្ទូង

ជីធម្មជាតិជប៉ុនសញ្ញាផែនដី  ចំនួន៤បាវ(២០០គ.ក្រ) លាយជាមួយអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន១០គ.ក្រ បាចនៅពេលភ្ជួររាស់មុនស្ទូង

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅពេល​​​ស្ទូងហើយបានចំនួន ៣០ថ្ងៃ

ជីអ៊ុយរ៉េសញ្ញា​​​ក្បា​លសឹង្ហ ចំនួន២០គ.ក្រ បាចនៅមុន​ពេល​​​ស្រូវកំណករកួរ ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ

 Japanese Organic Fertilizer is member of Bayon Heritage Holding Group

# 5A, Street 388, Sangat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855)23-997178/ 12-912812 / 12-583483 / 92-989999
Fax: (+855)23-992243

Email: info@cambodiaagriculture.com

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុងភ្នំពេញ


  • °c - °c  • °c - °c  • °c - °c